Αιώνας


Είναι χρονική περίοδος που αποτελείται από 100 χρόνια (εκατονταετία). Οι αιώνες θεωρούνται έχοντας σαν αρχή κάποιο σπουδαίο γεγονός (από την κτίση του κόσμου, από το κτίσιμο της Ρώμης, από τη γέννηση του Χριστού, από την Εγίρα του Μωάμεθ κλπ.).

Η μέτρηση που επικρατεί είναι εκείνη που έχει σαν αρχή τη γέννηση του Χριστού. Έτσι ο 2ος αιώνας π.Χ. είναι το χρονικό διάστημα από 200 - 101 π.Χ. και 3ος αιώνας μ.Χ. από 201 - 300 μ.Χ.

Η λέξη χρησιμοποιείται και για χρονικές περιόδους, που δεν περιλαμβάνουν βέβαια 100 χρόνια, αλλά έχουν κάποια ιδιοτυπία και αυτοτέλεια ιστορική.("Χρυσούς αιών του Περικλέους", 460 - 430 π.Χ. περίπου, αιώνας του Αυγούστου ή "Χρυσούς αιών των Ρωμαϊκών γραμμάτων" 30 π.Χ. - 14 π.Χ.).

Έχουμε επίσης και τους γεωλογικούς αιώνες. Οι γεωλόγοι χωρίζουν την προϊστορία της Γης σε πέντε μεγάλα κομμάτια, που τα ονομάζουν αιώνες.

Αυτά είναι με τη σειρά:

* Αζωικός Αιώνας (ή αρχαϊκός)

* αρχαιοζωικός (ή ηωζωικός)

* Παλαιοζωικός Αιώνας

* Μεσοζωικός Αιώνας και

* Καινοζωικός Αιώνας .

Την παλιότερη από τον αρχαϊκό αιώνα εποχή ονομάζουν "κοσμικό" (ή "προγεωλογικό αιώνα). Καθένας από τους παραπάνω αιώνες χωρίζεται σε περιόδους που υποδιαιρούνται σε εποχές.

Με το όνομα "Αιών" έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα περιοδικά και εφημερίδες με πολιτικό περιεχόμενο.

Ο αιώνας είναι και η προσωποποίηση του χρόνου. Ο Ευριπίδης τον αναφέρει ως γιο του χρόνου, ο Φίλωνας ως γιο του Κολπίου, θεού των ανέμων, και της Βααύ, δηλ. της νύχτας. Ήταν αδερφός του Πρωτόγονου και πατέρας του Γένους και της Γενεάς. Ο Νόννος ο Πανοπολίτης τον περιγράφει ως κουρασμένο γέροντα, αδερφό της Δίκης, να περιστρέφει τον τροχό του χρόνου. Στο Βατικανό υπάρχει το άγαλμα του Αιώνα, που τον παριστάνει ως φτερωτό άνθρωπο με κεφάλι λιονταριού.

Η χρονολογική σημασία της λέξης που ορίζει ακριβώς εκατό χρόνια είναι νεότερη. Ο Οράτιος υπολόγιζε τον αιώνα σε 110 χρόνια, ο εκκλησιαστικός πατέρας Ιερώνυμος σε 70, ενώ στην Κ. Διαθήκη ο όρος αιώνας αναφερόταν στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα η λέξη σημαίνει εκατονταετία. Ο αιώνας αρχίζει να μετριέται από το 1, δηλ. από την αρχή του πρώτου έτους κάθε εκατονταετίας μέχρι το τέλος της· το ίδιο σύστημα ακολουθείται και για τα π.Χ. έτη, με τη διαφορά ότι σ` αυτά ο κάθε αιώνας αρχίζει από το 100 και τελειώνει στο 1. Π.χ. το έτος 200 είναι πρώτο έτος του 2ου αι. π.Χ. και τελευταίο του 2ου αι. μ.Χ.

(Αστρον.). Στην αστρονομία ο αιώνας αποτελεί μονάδα μέτρησης του χρόνου που περιλαμβάνει 100 μέσα ηλιακά έτη από 365 μέρες και 366 ανά τετραετία.

Από την Live-Pedia.gr +

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -


Hellenica World