752 π.Χ.


Γεγονότα

Αθλητισμός

7η Ολυμπιάδα

Δαϊκλής (Δαικλῆς)(Μεσσηνία ), Στάδιον

...τῷ δ ἑξῆς ἔτει τῆς Νεμέτορος ἀρχῆς, δευτέρῳ δὲ καὶ τριακοστῷ καὶ τετρακοσιοστῷ μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν, ἀποικίαν στείλαντες Ἀλβανοὶ Ῥωμύλου καὶ Ῥώμου τὴν ἡγεμονίαν αὐτῆς ἐχόντων κτίζουσι Ῥώμην ἔτους ἐνεστῶτος πρώτου τῆς ἑβδόμης ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Δαικλῆς Μεσσήνιος, ἄρχοντος Ἀθήνησι Χάροπος ἔτος τῆς δεκαετίας πρῶτον.


Γεννήσεις

Θάνατοι

◄ | 9ος αιώνας π.Χ. | 8ος αιώνας π.Χ. |7ος αιώνας π.Χ. | ►

◄◄ | ◄ | 755 π.Χ. | 754 π.Χ. | 753 π.Χ. | 752 π.Χ. | 751 π.Χ. | 750 π.Χ. | 749 π.Χ. | ► | ►►

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -


Hellenica World