499 π.Χ.


Γεγονότα

Επανάσταση της Ιωνίας 499 - 494 π.Χ.


Πολιορκία της Νάξου (499 π.Χ.)

βασιλέι δὲ Δαρείῳ ὡς ἐξαγγέλθη Σάρδις ἁλούσας ἐμπεπρῆσθαι ὑπό τε Ἀθηναίων καὶ Ἰώνων, τὸν δὲ ἡγεμόνα γενέσθαι τῆς συλλογῆς ὥστε ταῦτα συνυφανθῆναι τὸν Μιλήσιον Ἀρισταγόρην, πρῶτα μὲν λέγεται αὐτόν, ὡς ἐπύθετο ταῦτα, Ἰώνων οὐδένα λόγον ποιησάμενον, εὖ εἰδότα ὡς οὗτοί γε οὐ καταπροΐξονται ἀποστάντες, εἰρέσθαι οἵτινες εἶεν οἱ Ἀθηναῖοι, ... καί μιν ἐς τὸν ἠέρα βάλλοντα εἰπεῖν "ὦ Ζεῦ, ἐκγενέσθαι μοι Ἀθηναίους τίσασθαι", εἴπαντα δὲ ταῦτα προστάξαι ἑνὶ τῶν θεραπόντων δείπνου προκειμένου αὐτῷ ἐς τρὶς ἑκάστοτε εἰπεῖν "δέσποτα, μέμνεο τῶν Ἀθηναίων." Ηρόδοτος 5,105,1-2

Γεννήσεις

Θάνατοι

◄ | 6ος αιώνας π.Χ. | 5ος αιώνας π.Χ. | 4ος αιώνας π.Χ. | ►

◄◄ | ◄ | 502 π.Χ. | 501 π.Χ. | 500 π.Χ. | 499 π.Χ. | 498 π.Χ. | 497 π.Χ. | 496 π.Χ. | ► | ►►

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -


Hellenica World