Μιχαήλ Γλυκάς


Ο Μιχαήλ Γλυκάς ήταν βυζαντινός ποιητής και χρονογράφος. Έζησε τον 12ο αιώνα και έγραψε στη λαϊκή γλώσσα της εποχής του.

Καταγόταν από την Κέρκυρα αλλά έζησε στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του αυτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνού (1143-1180). Ήταν λόγιος, ποιητής, θεολόγος και χρονογράφος.

Αναφέρεται ότι κλείστηκε στη φυλακή (για άγνωστο λόγο) και έγραψε από την φυλακή ένα ποίημα ή δύο επιστολές προς τον αυτοκράτορα, παρακαλώντας τον να τον ελευθερώσει. Ο αυτοκράτορας όμως οργίστηκε εναντίον του και διέταξε να τον τυφλώσουν, ποινή που μάλλον δεν εκτελέστηκε.

Έγραψε θεολογικά έργα και μιά συλλογή παροιμιών. Το πιό γνωστό έργο του είναι η Βίβλος χρονική, μιά χρονογραφία από την δημιουργία του κόσμου μέχρι το 1118.

Στη Βίβλο χρονική χρησιμοποιεί παλιότερους χρονογράφους και ιστοριογράφους (Σκυλίτζη, Κεδρηνό, Ψελλό, Ζωναρά) και δεν έχει αυστηρή ιστορική μέθοδο. Το έργο έχει παραινετικό χαρακτήρα και περιέχει πολλές διηγήσεις από την φυσική ιστορία, θεολογικές παρεμβολές κλπ.

Η γλώσσα του έχει πολλά λαϊκά στοιχεία, αλλά δεν είναι ακριβώς η λαϊκή γλώσσα της εποχής του. Θεωρείται ότι είναι πιό κοντά στην λεγόμενη φιλολογική κοινή.
Βιβλιογραφία

Αγνή Βασιλικοπούλου-Ιωαννίδου, Η Βυζαντινή Ιστοριογραφία (324-1204) Σύντομη επισκόπηση, Αθήνα

Βυζαντινή ιστοριογραφία

    Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License