Μακηδόνιος υπατικός


Ο Μακηδόνιος (ή Μακεδόνιος) ήταν ποιητής επιγραμμάτων που καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και από οικογένεια που μέλη της είχαν ανυψωθεί στο αξίωμα του υπάτου. Έζησε την εποχή του Ιουστινιανού και διακρίνεται για το κομψό -αν και περίπλοκο- ύφος των, ερωτικών ως επί το πλείστον, επιγραμμάτων του.


Πηγές

Σίμος Μενάρδος, Στέφανος, εκδ. Ι.Ν.Σιδέρης, Αθήνα, 1924, σελ. 161.
Βασίλης Λαζανάς, Αρχαία ελληνικά επιγράμματα εμπνευσμένα από την Κόρινθο και την περιοχή της, Αθήνα, 1971, σ. 146.

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License