Δαυίδ Κομνηνός


Ο Δαυίδ Κομνηνός (1184-1212), υπήρξε από τους ιδρυτές της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας και συναυτοκράτορας μαζί με τον αδελφό του Αλέξιο μέχρι τον θάνατό του, το 1212, κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων με τους Σελτζούκους Τούρκους.

Πηγές

* Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήνα 1980.
* Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό. Εκδοτική Αθηνών. Αθήνα 1987.

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License